Global Var

macam-macam air

Didalam ajaran islam ada bermacam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci dari hadats besar maupun hadats kecil. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci dan mensucikan antara lain:

1. air hujan (ma’ussamak)
2. air laut (ma’ulbahr)
3. air sungai (ma’unnhar)
4. air sumur (ma’ul bi’ri)
5. air sumber/mata air (ma’ul ‘aini)
6. air salju (ma’ussalji)
7. air embun (ma’ul bardi)

pada intinya, semua air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah semua air yang berasal dari dalam bumi dan yang jatuh dari langit. (kitab At-tadzhib)